All ads (37)

Valuable Land for Sale in Kiribathkumbura, Peradeniya.
Valuable Land 110 P good sold Land for Sale in Kiribathkumbura, Pilimathalawa, Peradeniya. This Land with 21 Coconut trees, Clove, Nutmeg, and ...
Rs 750,000
4 days ago
A fully completed house for immediate sale in Kadugannawa.
A fully completed house and 15.5 perches of land is available for immediate sale in Kadugannawa. කඩුගන්නාවේ අංග සම්පූර්ණ නිවසක් සහ පර්චස් 15.5 ඉඩම වහාම විකිණීමට ඇත. කඩුගන්නාව මාලිගතැන්න කඩුගන්නාව නගරයට දුරින් 2 km පිහිටා ඇත. අඩි 12 ප්‍රදේශිය සභා මර්ගය - ජලය, විදුලිය - ඉඩම වටා තප්ප ආවරණය - වැදගත් පදිංචිකරුවන් ඉක්මනින් විකිණීමට - දුම්රිය නැවතුම්පොළ , තැපැල් කාර්‍යලය, පාසැල් , සති පොල, පොලිස් ස්ථානය , ඉතා අසන්නයි, ප්‍රදන මර්ගයට මීටර් 20 මිල ...
Rs 13,000,000
4 days ago
A valuable residential land in Pilimatalawa town
අගනා නේවාසික ඉඩමක් පිලිමතලව නගරයෙන් සියලු පහසුකම් සහිත සුවපහසු මනරම් වටපිටාව වැඩගත් පදිංචිකරුවන් පිලිමතලව නගරයට මීටර් 800 අඩ් 16 පුලුල් මර්ගය දුම්රිය නැවතුම්පොළ , තැපැල් කාර්‍යලය , ජතික පාසැල් , සියලු බැංකු , හොටල් හා උත්සව ශාලා ආදී සියලු පහසුකම් වලට ඇවිදින දුරින් භෝග කිහිපයකින් ද සමන්විතය ඉක්මනින් විකිණීමට පර්චසය 350,000/= සාකච්ඡා කල හැක. මර්ගයට මුහුනලා පිහිටි ඉඩමක්
Rs 350,000
4 days ago
Land blocks for Sale are in Ampitiya, Kandy surrounded by the Hanthana & Hunnasgiriya
Now is your chance to become the proud owner of a Plot of Land situated in a breathtakingly beautiful environment ...
Rs 235,000
3 weeks ago
Business Premises available for Rent at  Aruppala, Kandy.
Commercial premises for Rent facing the main road near Aruppala Technical College, Kandy. – A very densely populated area – Good neighborhood – ...
Rs 20,000
1 month ago
Commercial Building for Sale in Katugasthota. Kandy.
4 Storied Commercial Building for Sale in Katugastota, Kandy, facing Kandy – Matale main road. This property was built on 5.5 Perches and ...
Rs 65,000,000
1 month ago
Solidly Build House in Dodanwala Passage, Asgiriya, Kandy.
Modern House for Sale in Kandy with many essential points are around 1 km. Glass-fitted structure, Incredible scenic and rural environment ...
Rs 272,000,000
3 months ago
HANTHANA PROPERTY - Richmond Hill Estate, Kandy.
44.75 Perch land with panoramic view. NBRO approval/ recommendation available. Suitable for residence or Boutique Hotel. Fence around the land. Accepted ...
Rs 800,000
4 months ago
Valuable Commercial Building for Sale at Pilimatalawa, Kandy.
This commercial building is situated on 529, Colombo Road, Pilimatalawa. The building is on 12.5 perches land and faces the Colombo road, ...
Rs 160,000,000
4 months ago
Solidly Built House for Sale in Richmond Hill, Hanthana, Kandy.
Solidly Built 3 Storied (Levels) House for Sale in Richmond Hill, Hanthana, Kandy, located in the outskirts of the Hanthana Mountain ...
Rs 27,500,000
5 months ago
Valuable Residential Land (30 P) for Sale at Iriyagama, Peradeniya.
Rectangular shaped 30 Perches prime residential land located in Pragathi Road, Iriyagama, just 750 m from Colombo – Kandy Road (with access to ...
Rs 800,000
10 months ago
Running Hotel for Sale in Kandy.
# 10 Bed roomed, Two storied Hotel for Sale at Waratenna City, Peradeniya/ Katugastota Highway. # 28 perches. # 1km to Kandy Town through alternate ...
Rs 100,000,000
1 year ago
Commercial Property for Sale in Ampitiya, Kandy.
58 Perches Valuable Commercial Land for sale with clear access facing the main road in Ampitiya area, Kandy. මහනුවර, අම්පිටිය නගරයේ වාණිජ ඉඩම විකිණීමට ඇත. මහනුවර, අම්පිටිය ප්‍රදේශයේ ප්‍රධාන මාර්ගයට මුහුණලා පැහැදිලි ප්‍රවේශයක් සහිත අගනා පර්චස් 58 ක වාණිජ ඉඩම විකිණීමට ඇත. – The land is ...
Rs 1,800,000
1 year ago
329 Perches Land for Sale in Kandy
The topography is overlooking the splendid views of Hanthana Mountain range, pasture land located in Kandy – Peradeniya main road, with ...
Rs 1,480,500,000
1 year ago
765 Perches Land for Sale at Dalukgolla, Kandy.
A Stunning tract of land with 765 perches in an exceptional location in Kandy, surrounded with scenic greenery and panoramic bird’...
Rs 76,500,000
1 year ago
CAKE GALLERY BY ARYA | KANDY
CAKE GALLERY BY ARYA | KANDY 𝙹𝚘𝚒𝚗 𝚞𝚜 𝚝𝚘 𝚒𝚖𝚙𝚛𝚎𝚜𝚜 𝚢𝚘𝚞𝚛 𝚏𝚊𝚟𝚘𝚛𝚒𝚝𝚎𝚜 𝚊𝚗𝚍 𝚎𝚗𝚓𝚘𝚢 𝚊 𝚟𝚊𝚛𝚒𝚎𝚝𝚢 𝚘𝚏 𝚌𝚊𝚔𝚎𝚜 ❤ “Cakes are special. Every birthday, every celebration ends with something sweet, a cake, and people ...
Rs 1,800
1 year ago
DIMPY CRAFTS FOR KIDS
ඔබ ඔබේ පැංචා සතුටු කරන්නට මඟක් සොයන්නේද? පැංචව සතුටු කරමින් ඔවුන්ගේ ලෝකයට යන්නට එක්වන්න Dimpy Crafts සමඟ. දරුවන්ගේ ල‌ෝකය ඔවුනට ලබාදෙන්න. Dimpy Crafts වෙතින් ලබා ගත හැකි නිර්මාණ Baby Crib Mobile with its own music Soft Pillows & Soft Toys Wall Hangers Wall Stickers හා වෙනත් ඔබ ඇණවුම් කරණ භාණ්ඩය අනුව මිල ගණන් වෙනස් වන බව සලකන්න. වැඩිවිස්තර සඳහා අමතන්න Whats ...
Rs 2,000
1 year ago
House for urgent sale in Katugastota
මහනුවර- කටුගස්තොට - අත්තරගම මහනුවර - කුරුණෑගල පාරට 3 KMක නුදුරින් පර්චස් 25ක ඉඩම සමග අංගසම්පූර්ණ අලුත් නිවස ඉක්මනින් විකිනීමට. කටුගස්තොට සිට 7 km නුදුරින් ඇති මෙම ඉඩම සින්නක්කර ඔප්පු සහිත නිරවුල් ඉඩමකි. ඉඩමේ සාදික්කා,කරාඹු,ගම්මිරිස්, කෙසෙල්,පොල්,කොස්,පුවක්, වැනි ආර්ථික බෝග වලින් සමන්විතයි. තවද නිවස නිදන කාමර 5, ඇතුලත නාන කාමරය, පිටත වැසිකිළිය ,කුස්සිය, කෑම කාමරය හා සාලය, ආලින්දයකින් සමන්විතයි. විදුලිය සහ නල ජලය සහිතයි. වාහන 2ක් නවතා තැබිය හැක. අපේක්ෂිත මුදල මිලියන 7.5 (ලක්ෂ 75) බ්‍රෝකර්වරු නොමැත. අයිතිකරු සමග සෘජුවම සම්බන්ධ වී මිල ගනන් සාකච්ඡා කරගත හැකියි. House for urgent sale in Katugastota 04 Bed Rooms 01 Servent Room Living Area Dining Area Kitchen ...
Rs 7,000,000
1 year ago
Wedding Dresses, Bridesmaid Dresses, Gowns to Sell
Wedding Dresses, Bridesmaid Dresses, Gowns | Leeza A wedding dress or bridal gown is the dress worn by the bride during ...
Rs 25,000
1 year ago
CLOTHES AND ACCESSORIES   |  HASHTAG
CLOTHES AND ACCESSORIES | HASHTAG What you wear is how you present yourself to the world. Explore exciting range of accessories. ... ...
Rs 3,500
1 year ago
Please be very careful about payments (Bank, Online, Mobile etc). Do a video call or get identity details before transfer money. We are only facilitate online advertising service.We are not responsible for your transactions.

කරුණාකර ගෙවීම් (බැංකු තැන්පතු, අන්තර්ජාල ගෙවීම, දුරකතන ඔස්සේ ගෙවීම ආදිය) ගැන ඉතා සැලකිලිමත් වන්න. මුදල් ගෙවීම් කිරීමට පෙර වීඩියෝ ඇමතුමක් හෝ අනන්‍යතා තොරතුරු ලබා ගන්න. අපි සපයන්නේ අන්තර්ජාලය ඔස්සේ ඔබගේ දැන්වීම් පුචාරණය පමණි. ඒබැවින් ඔබගේ ගනුදෙනු පිළිබදව අපි වගකීමට බැදී නැත.